Prekogranična suradnja Plavne i Petrovaca – »PLA-PET 2023.«

»PLA-PET 2023.« naziv je prekograničnog projekta između župa Pokrova presvete Bogorodice, Petrovci (HR) i Rimokatoličke župe Sveti Jakov apostol, Plavna (SR).

Župa iz Petrovaca je iskoristila projekt za obnovu fasade i trga ispred crkve, dok je župa iz Plavne namijenila svoja sredstva za obnovu pastoralnog doma.

Omjer raspodjele sredstava između partnera je 56,5% u korist župe iz Plavne.

Župnik Marinko Stantić kaže kako im je u planu i sljedeće godine nastaviti s projektom »PLA-PET 2024.« dok se ne završe svi radovi u ove dvije bratske župe.

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj kojim je za Hrvate u Srbiji izdvojeno je 530.000 eura.

Odobreno je 25 projekata.