Prijem u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upriličilo je u Palači Srbija svečani prijam predstavnika novoformiranih nacionalnih vijeća nacionalnih manjina. Dvadeset i četiri nacionalne manjine u Srbiji imaju sve pretpostavke za osnutak svojih tijela manjinske samouprave. Nakon izbora održanih u studenome prošle godine, konstituirana su 23 vijeća, sva osim albanskog, a od ovih izbora novo nacionalno vijeće je vijeće goranske nacionalne manjine.
Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov je u svom pozdravnom obraćanju čelnicima nacionalnih vijeća podsjetio kako su 13 posto građana Republike Srbije, prema popisu stanovništva iz 2011., pripadnici nacionalnih manjina.
»Ovo je vaš drugi dom, vrata su bila i dalje će biti otvorena za svaku vašu inicijativu. Vaša uloga u ostvarivanju prava u područjima obrazovanja, kulture, informiranja i službene upotrebe jezika i pisma i dalje treba biti aktivna, a na nama je iz državne uprave da osiguramo da se ta prava i ostvare. Izbori za nove, pete sazive nacionalnih vijeća su za nama. Proces konstituiranja uspješno je okončan u svim, osim u nacionalnom vijeću albanske nacionalne manjine. Mislim da se izbori iza nas, kada se sagledaju svi aspekti izbornog procesa, mogu ocijeniti pozitivnim i da demokratski legitimitet svih vas ovdje nitko ne može dovesti u pitanje«, kazao je Žigmanov.

 

FOTO: Hrvatska riječ