Primjedbe na odredbe Nacrta Zakona o javnom informiranju koje se odnose na manjinske medije

Nacrt Zakona o javnom informiranju donosi i neke novine koje se tiču medija na jezicima nacionalnih manjina, rečeno je na javnoj raspravi koja o nacrtu dva medijska zakona održana danas u Novom Ssdu.

Kako je rečeno na početku javne rasprave, načela rada usuglašena su s načelima javnih medijskih servisa, jer se sredstva za ove medije dobivaju iz javnih prihoda.

Predloženo je usvajanje internog etičkog kodeksa koji usvajaju osnivač i izdavač medija. Novina je pribavljanje mišljenja redakcije pri izboru glavnog urednika i određeni su kriteriji za izbor članova organa uprave i zastupnika izdavača.

O odrebama Nacrta Zakona o javnom informiranju koje se odnose na manjinske medije nije bilo rasprave od strane novinara i medijskih udruženja. Jedine primjedbe na javnoj raspravi upućene su iz Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine.

»Tražimo da se briše članak u kome je navedeno da članovi tijela upravljanja izdavača medija ne mogu biti članovi nacionalnog vijeća, nositelji javne funkcije u političkoj stranci ili osobe koje mogu biti u sukobu interesa. Predlažemo da izuzev predsjednika i članova IO vijeća nacionalne manjine svi ostali članovi mogu biti i članovi tijela upravljanja«, kazala je članica IO Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine Erika Kabók.

Kabók je kazala i da je omogućavanje medijskim radnicima da tajnim glasovanjem izraze mišljenje o kandidatima za urednika prevladano i neprihvatljivo i ne smije biti obvezujuće. Prijedlog je da se ta stavka briše iz Nacrta Zakona o javnom informiranju.

Sporno je i traženo iskustvo od pet godina upravljanja medijima za izbor odgovorne osobe, pa je Kabók predložila da se to briše i zamijeni upravljačkim iskustvom u bilo kom području.

Ministarstvo informiranja i telekomunikacija organiziralo je javnu raspravu u više gradova o dva medijska zakona: Nacrtu Zakonu o javnom informiranju i Nacrtu Zakona o elektroničkim medijima. Posljednja javna rasprava održana je danas u Novom Sadu prošlog petka, 6. listopada, a rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija istekao je 7. listopada.