Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK”

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK”
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, za angažiranje i postignute rezultate u području zaštite ljudskih i manjinskih prava, unapređenja tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, koje se dodjeljuje za rezultate postignute u 2018. godini.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava imaju pravne i fizičke osobe.
Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem, na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi s obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz prijedlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se poslije odlučivanja o dodjeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagaču.
Odluku o dodjeli pokrajinskog priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja.
Podnositelji prijedloga obvezno dostavljaju sljedeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1. formular – prijedlog za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, koje se dodjeljuje za iznimne rezultate postignute u području ljudskih i manjinskih prava – preuzima se s internetske stranice www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. preslika osobne iskaznice, odnosno očitana osobna iskaznica za kandidata koji je fizička osoba, odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, kao dokaz da je kandidat s prebivalištem, odnosno sjedištem, na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
3. presliku potvrde o poreznom identifikacijskom broju – PIB-u – za pravne osobe;
4. dokaz o postignutim rezultatima u području ljudskih i manjinskih prava u 2018. godini;
5. profesionalna biografija
6. preslike NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
Rok i način dostavljanja prijedloga: Javni Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,Ljudevit Mičatek” traje do 10. studenog 2019. godine. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,Ljudevit Mičatek”, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Pokrajinsko priznanje u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,Ljudevit Mičatek” dodjeljuje se 10. prosinca 2019. godine.
Pokrajinsko priznanje dodjeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000,00 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima.
NAPOMENA: Prijedlozi koji su podneseni u javnom pozivu objavljenom dana 5. rujna 2019. godine uzimaju se u razmatranje prilikom donošenja jedinstvene odluke Komisije o dodjeli pokrajinskog priznanja i nije ih potrebno ponovo dostavljati.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice preko telefona 021/487-4905, ili putem elektroničke pošte: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs