Pučka umjetnica iz Sonte

Ruža Silađev je pučka umjetnica iz Sonte koja piše poeziju na dijalektu sonćanske šokačke ikavice. Pisanjem poezije ovim specifičnim dijalektom, Ruža Silađev pravi trajne zapise i čuva dijalekt za buduća pokolenja. Osim poezije, kako je navela, od kada je otišla u mirovinu Ruža se bavi i slikanjem sonćanskih motiva, te se trudi svoje impresije prenijeti na platno. Također oslikava suvenire koji su bogati bojama, budući da šokački Hrvati izuzetno vole šarene boje, što se vidi i na njihovim tradicijskim nošnjama.