Razvoj ruralnog poduzetništva

SRIJEM – Srijemska Mitrovica je dobila podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kroz odobren grant projekt Korpa srijemskih tradicionalnih proizvoda, koji realizira Ruralni centar Sova iz Srijemske Mitrovice, a projekt je financiran od strane Ruske Federacije. Cilj projekta je potpora razvoju ruralne ekonomije kroz podršku i umrežavanje lokalnih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih i zanatskih proizvoda i onih koji se bave seoskim turizmom. Poslije edukativnog djela, izdate su dvije brošure o značaju marketinga i brendiranja proizvoda u seoskim sredinama, te o načinu registriranja u ruralnim područjima. Zatim je potpisana deklaracija Korpe srijemskih tradicionalnih proizvoda i izrađen je memorandum o razumijevanju, koje je potpisalo 20 subjekata, čiji su se proizvodi našli u korpi. Korpa srijemskih tradicionalnih proizvoda naći će se na tržištu u vidu diplomatskog ili korporativnog poklona. Način poručivanja je istaknut na flajerima i info lecima, koji su postavljeni na info pultovima u svakom registriranom seoskom turističkom domaćinstvu na teritoriji Srijemske Mitrovice, kao i na web sajtu www.sremskakorpa.rs, gdje su istaknuta uputstva kako poručiti korpu i postati dio projekta. Na ovaj način pomoći će se individualnim proizvođačima da povećaju svoje prihode, da izađu na veće tržište i tako postanu vidljiviji, a s druge strane, obogaćuje se turistička ponuda u ruralnim područjima. Također, projekt omogućuje i brendiranje Srijemske Mitrovice kao značajne turističke destinacije. Do sada je postavljeno 25 turističkih tabli, koje će povećati vidljivost proizvoda i usluga, registriranih turističkih seoskih domaćinstava i malih proizvođača kojih u Srijemu ne manjka, kao ni njihovih autohtonih proizvoda.