Reagiranje zbog bosanskog jezika – Traže povlačenje udžbenika

Bošnjačko nacionalno vijeće, krovna institucija Bošnjaka, izražava najoštriju osudu politike negiranja bosanskog kao materinskog jezika bošnjačkog naroda i odlučno zahtjeva od Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja povlačenje iz upotrebe i zabranu spornog udžbenika kojim se negira postojanje bosanskog kao materinskog jezika bošnjačkog naroda.
Državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom grubog kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminaciju pripadnika bošnjačkog naroda i drugih nevećinskih nacionalnih zajednica u Srbiji. Najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika „S reči na dela“ za učenike osmog razreda osnovne škole, u kojem se osmišljeno umeće znanstveno netočna, krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.

Bošnjačko nacionalno vijeće traži prekidanje dalje asimilatorske politike zvaničnih državnih organa i srpskih institucija i poštovanje zakona, Ustava Republike Srbije i odredbi međunarodnog prava.
Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je Republika Srbija, još 2005. godine, ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima na način da se među manjinskim jezicima koji se upotrebljavaju u Srbiji jasno i nedvosmisleno navodi i bosanski jezik.
Konstatacija da grupi južnoslavenskih jezika na području Srbije pripadaju srpski, slovenski, makedonski i bugarski jezik, a da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski i crnogorski duboko zadire u identitet Bošnjaka a i drugih
navedenih naroda i dio je asimilatorske politike zvaničnih državnih organa Srbije i njihovih institucija.
Odobravanje udžbenika, kroz koji se na osmišljen način osporava pravo na sopstveni jezik bošnjačkom narodu u Srbiji, dio je programa Srpske akademije nauka i umjetnosti kojim se nastoji negirati sve što nije srpsko, dovesti u pitanje autohtonost bošnjačkog
naroda na ovim prostorima i vratiti točak historije unazad.
Što je najgore, kroz ovakve programe obrazuju se mlade generacije srpske djece koje stiču znanje da bosanski jezik a time i Bošnjaci ne postoje i da je to izmišljena nacija pa će budući naraštaji umjesto pomiriteljske voditi velikosrpsku politiku koja vodi destabilizaciji regiona. Povodom konkretnog slučaja, kao još jednog od pokušaja osporavanja nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda i njegovog prava na svoj maternjih jezik, Bošnjačko nacionalno vijeće obratiće se za reakciju svim relevantnim domaćim i međunarodnim
faktorima.