Rušenje vojarne Kosta Nađ

SUBOTICA – Kako bi se pripremio teren za potencijalne investitore kojima se nudi zemljište na Segedinskom putu u Subotici za izgradnju komercijaliziranih, obrazovnih i stambenih sadržaja, radovi na rušenju objekata koji se nalaze u sklopu vojarne Kosta Nađ, kako prenose subotički mediji, su u punom jeku. Prema dokumentaciji javne nabavke, koja je okončana u svibnju potpisivanjem ugovora vrijednog 12,8 milijuna dinara s grupom izvođača, rušenjem će biti obuhvaćeni pojedini objekti, a oni koji se neće rušiti su zgrada komande i tri spavaonice, koje su pod zaštitom Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, te kotlarnica, trafostanica i plinska podstanica, koje bi mogle dobiti novi sadržaj.
Grad Subotica je ovu vojarnu kupio koncem 2015. godine od Ministarstva obrane za nešto više od tri milijuna eura, s rokom otplate od pet godina. Planom detaljne regulacije, na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa koji se prostire na oko devet hektara, predviđena je izgradnja pet blokova u tri cjeline. Prvi blok je predviđen za komercijalne sadržaje (tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa), drugi za objekte javne namjene (škole, vrtići), dok su preostala tri rezervirana za izgradnju stambenog kompleksa, na kojem se planira izgradnja čak 1.230 stanova.
Javno poduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje izradilo je početkom 2018. godine i 3D prezentaciju prostora, koja je potom predstavljena na prošlogodišnjem Međunarodnom sajmu investicija i nekretnina Expo Real u Münchenu, kako bi se potencijalnim investitorima na vizualan način dočaralo ono što je predviđeno planom, a time olakšalo pronalaženje zainteresiranih za realizaciju investicije.