Smanjenje površina pod voćnjacima u Tavankutu

U tradicionalnom voćarskom području Tavankuta posljednjih godina povećava se površina pod ratarskim kulturama i to upravo na uštrb voćnjaka. Svjedoči nam tome i Tavankućanin Darko Balažević, koji i sam svake godine smanjuje površine voćnjaka, jer, kako kaže, došlo je vrijeme da je isplativije biti ratar nego voćar.

»Sve je izmrzlo i bresaka ove godine neće biti u Tavankutu. Da je normalna godina, ovdje bi bilo 15-ak radnika svakoga dana, i tako tri mjeseca, a ovako ćemo nas troje obrati svih 6 jutara, eto toliko je loše«, rekao je Balažević za »Hrvatsku riječ«.

Kaže Balažević da bi cijena za breskve mogla biti i veća, samo da nije opet zaustavljen izvoz. Prema njegovim riječima, sasvim je izvjesno da će voćnjak u kojemu smo razgovarali već za sljedeću godinu biti pretvoren u oranicu. Iako je tlo pjeskovito, Balažević pojašnjava da je to crni pijesak koji je plodan uz zalijevanje.