Smanjenje proračuna nacionalnih vijeća?

Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina uputit će premijerki Vlade Republike Srbije Ani Brnabić dopis u kome se izražava neslaganje sa prijedlogom za smanjenje proračuna za nacionalna vijeća za 2020. godinu u iznosu od 20 posto. Ta odluka donjeta je na online sjednici Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, koja je održana 30. listopada. »Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina traži i hitan sastanak sa premijerkom kako bi se predočio ovaj problem i riješio na najbolji način«, kazao je nakon održanog sastanka Dražen Petrekanić. O smanjenju proračunskih sredstava nacionalna vijeća obavjestila je dopisom Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Kancelarije za ljudska i manjinska prava u kojem se utvrđuje proporcionalno smanjenje financijskih sredstava proračuna Republike Srbije namijenjenih za rad nacionalnih vijeća za 20 posto. Od ukupno 23 predstavnika nacionalnih vijeća, sjednici je prisustvovalo njih 18.
Nakon prvog dijela sastanka u kojem je predočen i analiziran problem smanjenja sredstava, odlučeno je dopisom uputiti reakciju premijerki Republike Srbije Ani Brnabić.
„Na kraju je jednoglasno donesena odluka da se premijerki Republike Srbije Ani Brnabić uputi dopis da se ne prihvaća prijedlog za smanjenje proračuna za nacionalna vijeća u iznosu od 20% za 2020. godinu, kao i da se traži hitan sastanak s njom, kako bi se ovaj problem predočio i riješio na najbolji mogući način,“ izvješćuje nakon održanog sastanka tajnik ureda Hrvatskog nacionalnog vijeća Dražen Petrekanić.