Održan sastanak rukovodstva i članova Udruge „Bela Gabrić“

Na sastanku Udruge održanom 27. listopada 2020. razmotrene su zamolbe roditelja i učenika, te je UO donio odluku o sufinanciranju prijevoza učenika na temelju pojedinačnih zamolbi i sufinanciranjem srednjoškolskih karata. Ovaj projekat se realizira u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, a sredstva su osigurana putem natječaja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Također, Upravni odbor je donio Odluku da se za 26 djece isplati materijalna potpora/stipendija – što znači da će 16 obitelji dobiti ovu vrstu potpore. Sredstva su također osigurana putem natječaja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Visina materijalne potpore/stipendije iznosi 12 000,00 dinara po učeniku i dogovoreno je da će se ona isplatiti u dva dijela u studenom 2020. i u travnju 2021.
Roditelji uskoro mogu očekivati obavijest koje sve dokumente trebaju pribaviti i podnijeti kako bi se načinio Ugovor i stvorili uvjeti za isplatu. Ovim povodom na sastanku Udruge dogovoreno je da se upriliči svečani prijem roditelja i djece te potpisivanje ugovora.