Solistički koncert violinistice Ane Marije Vučić

U organizaciji ZHZ-a Ilija Okruglić, u dvorani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu 3. listopada održan je solistički koncert violinistice Ane Marije Vučić.
Uz klavirsku pratnju Sanje Knežević-Gavrilović, u okviru programa izvedena su djela Koste Manojlovića, Petra Nikolića, Dušana Radića, Antonína Dvořáka, Jean-Mariea Leclaira, Friedricha Seitza i Béle Bartóka. Župnik Jozo Duspara se u pozdravnoj riječi zahvalio na prilici da koncert ovakve umjetnčke kvalitete bude održan u prostoru župe.