Srbija u suficitu

BEOGRAD – Nakon šest mjeseci 2019. godine plus republičkog proračuna iznosio je preko 21milijardi dinara. Samo u lipnju prema informacijama ministarstva financija, ostvaren je proračunski suficit od 13,2 milijarde dinara. Vlasti podsjećaju da se u lipnju porez na dobit plaća na temelju godišnjih obračuna, a prihod od ovog poreznog oblika najveći je u lipnju, kada je uplaćeno 22 milijarde dinara. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 100,2 milijarde dinara. Na razini države, fiskalni suficit od 17,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 87 milijardi zabilježeni su između siječnja i lipnja. Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opće države, planiran je fiskalni deficit u iznosu od 2,2 milijarde dinara za ovo razdoblje, što znači da je, prema ministarstvu, postignuti rezultat bolji od planiranog za 19,5 milijardi dinara.