Stoljeće lijepe vile na Paliću

U Povijesnom arhivu Subotica sačuvan je projekt Istvána Váchyja po kojem je 1921. godine izgrađena vila u Splitskoj aleji na Paliću za obitelj Pollák (F: 47. odl. 733/1921). I danas je to lijepa građevina, održavana i sačuvana u autentičnom izgledu kroz sve vrijeme. Mr. Gordana Prčić-Vujnović opisala je karakteristike objekta u knjizi Razvoj urbanizma i arhitekture u periodu od 1918. do 1941. godine u Temišvaru, Segedinu i Subotici grupe autora (str. 330): »Po organizaciji prostorija i izgleda prati obilježja vila građenih u prethodnom razdoblju. Simetrične je organizacije prostorija, s centralno lociranom trpezarijom koja se otvara na veliku pročeonu terasu, obavezan element ljetnikovaca… Reprezentativnost pročelju daje trem oblikovan prema kanonima prethodnog razdoblja, s masivnim dorskim stupovima i balustradom…«.
Artur Pollák, koji je podigao ovu vilu na Paliću, bio je poznati industrijalac, čije ime nalazimo među vlasnicima nekadašnjih mlinova (Stevan Mačković: Industrija i industrijalci Subotice 1918. – 1941.). U jednom dokumentu sačuvanom u Arhivu (F: 47. 1203. III 284/1920.) traži dozvolu za proširenje mlina: »Slavnom Gradskom Senatu. Potpisani učtivo molim Gradski Senat da mi izvoli za građenje odobrenje dati, da mogu proširiti moj mlin, koji je na roglju Vešelenjijeve (danas Ulica braće Radića – prim. a.) i Telteševe ulice, prema priloženim projektima.«
Pollák je jedan od Subotičana tragično stradalih u Auschwitzu (1880. – 1944.).