Susret predstavnika HNV-a i Ministarstva kulture RH

Predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Lazar Cvijin i član Izvršnog odbora HNV-a zadužen za kulturu Darko Sarić Lukendić sastali su se u petak, 29. studenoga, u Zagrebu s predstavnicima Ministarstva kulture Republike Hrvatske – posebnom savjetnicom ministrice kulture i članicom Međuvladinog mješovitog odbora dr. sc. Ivom Hraste-Sočo, voditeljem Odjela za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture RH Mladenom Kuharom i pomoćnikom ravnateljice zagrebačkog Instituta za etnologiju i folkloristiku dr. sc. Tvrtkom Zebecom.
Izravni povod za sastanak u Ministarstvu bili su naredni koraci na planu upisa Dužijance na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Darko Sarić Lukendić s tim u vezi podsjeća kako su predstavnici HNV-a početkom rujna na ovom planu zatražili stručnu pomoć uposlenika ovog ministarstva, te navodi ostale teme razgovora:
»Razgovarali smo i o stručnoj pomoći Ministarstva kulture RH na planu formiranja popisa materijalnog kulturnog naslijeđa Hrvata u Srbiji, koji još ne postoji, a koji je nužan preduvjet da bismo mogli početi s aktivnostima na planu zaštite pokretne i nepokretne materijalne kulturne baštine Hrvata koji na području Vojvodine žive već više stoljeća i koji su stoga ostavili neizbrisiv trag i dali svoj puni doprinos javnom, kulturnom i znanstvenom životu ovih prostora. Dogovoreno je da se u prvoj polovici naredne godine održi edukacija za stručnjake koji bi radili na izradi ovog popisa, u sljedećim područjima: tradicijsko graditeljstvo, sakralno graditeljstvo, dvorci i kurije, profana arhitektura, te kada govorimo o pokretnoj materijalnoj baštini na planu etnografskih pokretnih zbirki, dokumentacijskih zbirki kao i kulturno-povijesne ili povijesno-umjetničke crkvene inventare. S naše strane trebamo pripremiti prikaz do sada poduzetih koraka, zakonske regulative, strateških dokumenata i popisnih listi što ih je usvojila Srbija. Razgovarali smo i o mogućnosti da se udrugama koje su iskazale potrebu za kupnjom i/ili obnovom tehnike koju koriste (računalo, štampač, razglasna i scenska tehnika i sl.) interventno pomogne pri kupnji istih.«
Ovom su prigodom predstavnici HNV-a posebnoj savjetnici ministrice kulture Ivi Hraste-Sočo uručili pozivnicu za ministricu i nju na Dan zajednice koji će biti održan u Subotici idućeg petka, 13. prosinca.