Udruga HosanaFest iz Subotice raspisuje NATJEČAJ za prijem skladbi za HosanaFest 2021.

U nedjelju, 19. rujna 2021. u Subotici će (ako okolnosti dopuste) biti održan šesnaesti po redu Festival hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest. Slogan ovogodišnjega HosanaFesta je »Ne boj se« (Mt 1,18). U tu svrhu Organizacijski odbor HosanaFest-a raspisuje Natječaj za prijem novoh skladni koji je otvoren 1. veljače i traje do 1. travnja 2021. godine.

Uvjeti natječaja su sljedeći:

– skladbe tematski moraju imati kršćanski karakter;
– skladbe ne smiju biti već objavljene niti javno izvedene;
– trajanje skladbe ne smije prijeći 4 minute;
– uredno potpisani autori glazbe, teksta i obrade;
– autor i glavni izvođač pjesme ne smije biti mlađi od 16 godina;
– u vokalno-instrumentalnom sastavu ne smije biti više od 15 osoba.

Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u ili putem elektroničke pošte, a obavezno mora sadržavati sljedeće:
– oglednu demo snimku pjesme (snimka ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji). Pjesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;
– tekst pjesme (preporuča se u Word formatu);
– kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.), te navesti zajednicu u kojoj se djeluje;
– potvrda svećenika.
Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete, kao i skladbe upitne originalnosti neće uopće biti razmatrane od strane Stručnog povjerenstva.
Napomena: Autori slanjem skladbe na natječaj jamče za njezinu originalnost, te daju svoju suglasnost za izdavanje skladbe na festivalskom CD-u, DVD-u, kao i radijskom i televizijskom emitiranju bez traženja nadoknade. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti skladbe povlači za sobom sankcije određene pravilnikom HosanaFesta.
Prijavljene skladbe ne mogu se povući, niti će biti vraćene.
Rezultati natječaja bit će autorima javljeni do 20. travnja 2021. Izvođači čije se skladbe uvrste u program Festivala, trebaju studijsku snimku dotične skladbe, te njenu matricu dostaviti u roku do 60 (šezdeset) dana po javljanju rezultata.
Redoslijed nastupa na HosanaFest-u određuje festivalski Organizacijski odbor.
Radove slati ili dostaviti na adresu:

»HosanaFest 2021.«
Starine Novaka 58.
24000 Subotica
Vojvodina – Srbija
tel. +381(0)64/4616-394
ili na e-mail: hosanafest@yahoo.com