Vojnić: Nama znači kada u nas vjeruju

Edukacija za pisanje EU projekata održana je u tri etape proteklih nekoliko mjeseci u Tavankutu. Seminar je pohađalo dvadesetak polaznika iz više mjesta u Vojvodini, a realiziran je u suradnji s Osječko-baranjskom županijom kao idejnim tvorcem, te Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije koja je osigurala predavače. Realizaciju seminara potpomogao je i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske financijskom potporom od 15.000 kuna namijenjenom za smještaj i ishranu tijekom edukacije.
»Svaka pomoć programima i razvojnim projektima hrvatske zajednice u Republici Srbiji od izuzetno je velikog značaja. Međutim, ono što nas posebno motivira jest kada je financijska podrška usmjerena na osnaživanje kadrova u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Smatramo da naša zajednica ima velikih potencijala, stručnih ljudi spremnih da se angažiraju, velikih planova, ideja, projekata i ono što nam je prijeko potrebno jeste osnaživanje i broja profesionalno uposlenih osoba, a i stručno osnaživanje kadrova«, izjavila je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić, dodajući kako »nama znači kada u nas vjeruju«.