Započeo Lektorat hrvatskog jezika i književnosti

U prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji započeo je, 20. studenog, Lektorat hrvatskog jezika i književnosti koji ove godine pohađa 15 polaznika iz Sonte, Sombora i Subotice, pod vodstvom novog lektora hrvatskog jezika i književnosti Perice Vujića. Radi se o dvosemestralnom Programu za stjecanje kompetencija iz hrvatskog jezika, kulture i književnosti s metodikom rada koji se izvodi u okviru Centra za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, a u okviru kojeg polaznici tijekom dvaju semestara izučavaju sljedeće predmete: Hrvatski I. i Hrvatski II. (hrvatsko znanstveno nazivlje), Hrvatska književnost, Metodika – hrvatski jezik u nastavi i predškolskom odgoju te Hrvatska kultura i društvo. Lektorat, otvoren u lipnju 2018. godine, završilo je 30-ak polaznika triju generacija koje je poučavao dosadašnji lektor dr. sc. Tomislav Ćuzić.

Foto: HNV