33 godine ustrajne borbe za ravnopravnost i dostojanstvo Hrvata u Republici Srbiji

Priopćenje za medije DSHV-a prenosimo u cijelosti na našoj web stranici:

Na današnji dan – 15. srpnja, prije 33 godine – 1990., u Subotici je voljom 221 izaslanika iz svih krajeva Vojvodine na Osnivačkoj skupštini utemeljen Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Riječ je o političkoj organizaciji vojvođanskih Hrvata koja je Statutom određena kao institucija „u kojoj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrvata u Vojvodini (Bunjevaca, Šokaca i drugih Hrvata u Vojvodini) radi ostvarivanja političkih, kulturnih, gospodarskih i drugih ciljeva“. I ovom prigodom ističemo kako politika i politički život organiziran u političkoj stranci nije stran ovdašnjim Hrvatima – povijest bilježi bogato i živo političko djelovanje još u 19. stoljeću, a samostalno nakon uspostave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, čiji vrhunac je bio u 1930-im godinama u okvirima Hrvatske seljačke stranke. Politički je život zamro nakon što je Bačka okupirana od Mađarske, a nakon II. svjetskog rata politički rad bio je moguć u okviru jednopartijskog političkog sustava.

Na početku demokratskih promjena u jugoslavenskom društvu skupina hrvatskih intelektualaca, većinom iz Subotice, artikulirala je potrebu osnivanja političke stranke s glavnim ciljem da se bori za autentične interese Hrvata u Vojvodini. Polazišna je pretpostavka bila da jedino politički oblik organiziranosti zajednice može pridonijeti pozitivnom rješavanju položaja i statusa hrvatskog naroda u Vojvodini u tek započetom procesu demokratizacije jugoslavenskog društva. Ova se odluka tijekom vremena, unatoč brojnih kušnji i gdjekad uzaludnosti u djelovanju, pokazala i više nego ispravna.

U početku profiliran više kao narodni pokret, DSHV je s vremenom postao manjinska stranka narodnjačke provenijencije, koji se u javnosti prepoznaje po inzistiranju na kolektivnim pravima i borbi za nacionalnu ravnopravnost vojvođanskih Hrvata. Programska načela i djelovanje usmjeravani su uvijek prema političkoj zbilji u Vojvodini i Srbiji, uz korištenje isključivo demokratskih metoda, pri čemu je stranka od osnutka zadržala samostalnost u zastupanju interesa ovdašnjega hrvatskog stanovništva. Također, posvećenost europskim vrijednostima u djelovanju i težnja k europskim integracijama nikada nisu bili dovođeni u pitanje.

S ponosom i u ovoj svečarskoj prigodi ističemo kako je DSHV od osnutka bio i do danas ostao najvažniji stožer politički angažiranih Hrvata u Vojvodini te njihov najutjecajniji čimbenik. Riječ je, naime, o političkoj stranci zaslužnoj za brojna postignuća koja je hrvatska zajednica u Vojvodini od 1990-ih godina do danas ostvarila. Naši politički ciljevi i programski sadržaji, trajno okupljeni oko boljitka Hrvata u Vojvodini, to jest Srbiji, bili su uvijek lakše ostvareni ukoliko smo se, kao svjesni i odgovorni građani, nesebično zalagali svi – i vodstvo i svekoliko članstvo DSHV-a, u zajedničkom i sinergijskom djelovanju s brojnim drugim različitim čimbenicima.

Tu prije svega imamo na umu stalnu suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem, našim manjinskim samoupravnim tijelom, napose na planu koordiniranoga djelovanja glede ostvarivanja manjinskih prava Hrvata u Republici Srbiji. Izgradnja Hrvatskog doma – Matice, koji je nedavno svečano otvoren u nazočnosti premijera dviju vlada – srbijanske i hrvatske, najsnažnija je ne samo simbolička potvrda suradničkih odnosa unutar zajednice! Suradnje je uvijek bilo i s Katoličkom Crkvom i njezinim hrvatskim klerom, zatim s onim Hrvatima koji su zbog različitih razloga morali svoj zavičaj zamijeniti drugim, kao i s Hrvatima koji su organizirani kroz kulturne udruge, te drugim hrvatskim udrugama u Vojvodini. Ista je velebno ostvarena i uspješno okončana u izborima za V. saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u okviru predizborne platforme „HRvati i dalje ZAjedno“, koju je, rukovođen tim načelom, predvodio DSHV.

U razdoblju koje dolazi, u kontekstu zbivanja koja obilježavaju društvenu scenu u Srbiji, čiji smo aktivni sudionici, nastavit ćemo graditi ona politička partnerstva koja će jamčiti sudjelovanje autentičnih predstavnika hrvatske zajednice u procesima donošenja odluka na sve tri razine vlasti. Tek dostizanjem tog našeg političkog cilja, otklanjanje velikog broja deficita koji prate naš put prema demokratskom društvenom djelovanju u punom kapacitetu, bit će pravedno započeto.

Dosljedni izvornim političkim načelima DSHV-a i integrativnim pristupom u djelovanju, ustrajavamo i dalje u borbi za ravnopravnost Hrvata u Srbiji i očuvanje dostojanstva Hrvata u Vojvodini!

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, v. r.

Projekat podržalo Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice