Aktivizam žena na selu

Pokret Novi Optimizam, Zelene mreže Vojvodine, Građanske inicijative i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Matija Gubec“ organizirali su razgovor aktivistkinja iz različitih ženskih udruga na temu AKTIVIZAM ŽENA NA SELU. Okupljene su razgovarale o mogućnostima i preprekama ženskog aktivizma na selu kroz sopstvene primjere, a što uvijek uključuje nezaobilazni osvrt na teme poput uloge žene u obitelji, njen aktivizam u lokalnoj zajednici, borba za socio-ekonomski položaj: Što su sputavajući faktori u organiziranju žena? Imaju li žene podršku sredine i obitelji u svojim inicijativama? Kako se organiziraju? Postoji li ženska solidarnost u malim sredinama? Po čemu su njihova udruženja specifična i na koje izazove pokušavaju da odgovore? Kakva je zaštita žena na selu? Postoji li ostvarivanje socijalnih, ekonomskih i porodičnih prava žena na selu?
U razgovoru su učestvovale:
– Olivera Radovanović (Zelena mreža Vojvodine);
– Senka Jankov (profesorka sociologije);
– Ksenija Grujić (udruženje žena “Vredne ruke” iz Botoša);
– Ljiljana Gusić (udruženja “Udahni život” iz Stanišića);
– Aida Ćorović (aktivistkinja za ljudska prava);
– Jelena Obućina (novinarka Newsmax Adria);
– Maja Stojanović (Građanske inicijative).