CEAS: Strategije bi mogle ubrzati otvorenje Poglavlja 31.

BEOGRAD – Beogradski centar za euroatlantske studije (CEAS) pretpostavlja da će konačno usvajanje strategija nacionalne sigurnosti i obrane također ubrzati otvaranje pregovaračkog poglavlja 31 s EU, koje se bavi zajedničkom vanjskom, sigurnosnom i odbrambenom politikom. Na temelju komparativne analize verzija ovih dvaju strateških dokumenata, CEAS u izjavi izražava nadu da će sve stranke biti odgovorno uključene u postupak razmatranja, mogućih promjena i usvajanja ovih važnih strategija, kao i drugih pravnih i normativnih akata koji bi iz njih trebali proizaći, usvajanjem u sadašnjosti ili novom parlamentu. Prema CEAS-u, bojkot predstojećih izbora je izbjegavanje ovih važnih obveza, koje smatraju posebno važnima, s obzirom na nove geopolitičke i regionalne okolnosti i činjenicu da se dokumenti usvajaju u razdoblju izuzetno teških pregovora o novom odnosu Beograda i Prištine. Centar smatra da je predstojeća rasprava u parlamentu o tim dokumentima prilika za potvrđivanje namjere za poboljšanjem funkcioniranja parlamenta, kao i za izvanparlamentarnu oporbu i druge aktere, za iznošenje svojih stavova i prijedloga. CEAS pozdravlja da se strategije zaštite okoliša i resursa smatraju od nacionalnog interesa, povećavajući broj građana koji su obučeni u obrani zemlje, te dodaje da su profesionalnost, kontrola i nadzor uključeni u načela funkcioniranja nacionalnih sigurnosnih i obrambenih sustava. CEAS smatra da je dobro što dokumenti ne sadrže rečenicu “Ruska Federacija će nastaviti jačati svoj politički utjecaj i poboljšati svoje kapacitete, istodobno se pozicionirajući u određenim regijama kao i u svijetu”, a KFOR nije izričito spomenut kao jamac Bruxellesa sporazuma.