Događanja na svetištu Majke Božje na Bunariću

SUBOTICA- 3. kolovoza – Prva subota, sveta misa je u 9.30 sati
5. kolovoza – Snježna Gospa, sveta misa je u 18 sati
15. kolovoza – Velika Gospa, sveta misa je u 18 sati
Trodnevnica
22. kolovoza – klanjanje počinje u 19 sati
23. kolovoza – pobožnost križnoga puta u 19 sati
24. kolovoza – bdijenje sa svijećama započinje u 19 sati
Proštenje
25. kolovoza – misa za hodočasnike pješake u 6.30 sati (dvojezična)
                       – biskupska misa u 8 sati (mađarski)
                       – biskupska misa u 10 sati (hrvatski)
                       – misa za bolesnike i djelatnike Caritasa u 16 sati (dvojezična)