DSHV pozdravlja potez USECO-a

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravio je raniju odluku, koju su zajednički donijele vlade Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, prema kojoj je Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO-u predložila proglašenje Prekograničnog rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav“ među pet država te nedavno UNESCO-vo prihvaćanje ove inicijative. Riječ je o jednom od rijetkih uspješnih zajedničkih međudržavnih pothvata koji su samostalno započele i do ovoga stupnja dovele navedene zemlje te iskazujemo nadu kako će on biti, također, poticaj za plodonosniju suradnju i u drugim područjima.
Zajedničko prirodno područje Rezervata i ljudi koji u njemu žive bogati su mnogovrsnim resursima koji se ovim međunarodnim priznanjem žele očuvati, ali istovremeno, po propozicijama UNESCO-a i uopće Ujedinjenih naroda, a sukladno Ciljevima održivog razvoja, dugoročno koristiti. Stoga, potičemo nadležna tijela ovih zemalja, a napose Hrvatske i Srbije, na daljnju suradnju u ovim područjima. Na tako što potiče i UNESCO, naglašavajući kako rezervati biosfere „integriraju biološku i kulturnu raznolikost, napose priznajući ulogu tradicijskoga znanja u upravljaju prirodom“. Budući da program Čovjek i biosfera, međudržavni program koji djeluje već 50 godina, snažno potiče uključivanje lokalnih zajednica u sustave upravljanja prirodom pokraj koje žive u rezervatima biosfere, opravdano vidimo u ovome postignuću priliku i za ovdašnje Hrvate.
Naime, sva sela u bačkom Podunavlju u kojima žive šokački Hrvati (Bereg, Monoštor, Sonta, Vajska, Plavna, Bođani i Bač), kao i cijela zapadna Bačka (sa Somborom, Apatinom, Bačem i okolicom) nalaze se u Rezervatu, koji se popularno naziva „europski Amazon“. Štoviše, pojedini primjeri održivosti vezani uz ovdašnje Hrvate i njihove prakse – u kulturi, korištenju prirodnih resursa, ruralnoga razvoja i turizma – značajno su doprinijeli samom uspjehu ovoga procesa. Opravdano želimo vidjeti intenziviranje programa poticanja zaštite i promoviranja kulturnih i prirodnih vrijednosti pod okriljem UNESCO-a, uz nastavak međunarodne suradnje. U njima predlažemo intenzivnije sudjelovanje i hrvatskih udruga kulture te institucija koje predstavljaju hrvatsku zajednicu u Srbiji, kao i pojedinaca te stručnjaka u pojedinim područjima. Nadamo se i intenziviranju novih sličnih programa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnim razinama.
Pozdravljamo pozitivan stav koji je izrazio ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske Tomislav Ćorić te Ministarstvo zaštite okoliša Republike Srbije spram Rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav“. Gledajući preko Dunava u ovom novom okviru, očekujemo širenje politika suradnje u prekograničnim programima i podršku Republike Hrvatske našim već započetim inicijativama zaštite prirode, koja je glavni resurs turističke ponude tamošnjih stanovnika i jamstvo njihovog budućeg prosperiteta, te promidžbu kulture Hrvata na području Rezervata u čiji sustav planiranja i realizacije ovdašnji Hrvati žele biti snažnije uključeni.