Gubec na Susretu manjina

Prošloga tjedna održan je Susret manjina u Ludbregu, projekt koji je sufinanciran od EU u okviru programa Europa za građane. Riječ je o međunarodnom projektu na koji je Grad Ludbreg aplicirao sa svojim partnerima iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Mađarske i Slovenije s ciljem poticanja građana na dublje razmišljanje o položaju manjina u svojim sredinama i kako taj položaj poboljšati. Jedan od partnera u projektu je i HKPD Matija Gubec iz Tavankuta, čiji su članovi također sudjelovali u trodnevnom programu Susreta manjina. Ovom prigodom potpisan je i Memorandum o bratimljenju pratnera u projektu. Održane su i radionice na kojima je svaki od partnera predstavio položaj manjina u svom društvu te iznio primjere dobre prakse u tom području