In memoriam Đorđe Subotić – publicist i društveni aktivist iz Novoga Sada

Đorđe Subotić bio je poznat u vojvođanskoj i srbijanskoj javnosti kao neumorni borac za demokraciju, vladavinu prava i ostvarivanja manjinskih prava. Svojim djelovanjem u okviru Vojvođanskog kluba, i drugih nevladinih organizacija, te javnim angažiranjem i napisima u medijima, dosljedno se zalagao za navedene vrijednosti i načela.
Sastavni dio njegova zalaganja neposredno se odnosi i na pitanja društvenog položaja Hrvata u Vojvodini kao i ukazivanje na kršenja ljudskih prava pripadnika ove zajednice. Naime, Đorđe Subotić je kao predsjednik Odbora za informiranje vojvođanske Skupštine bio jedna od ključnih osoba u provedbi svih aktivnosti pri Skupštini AP Vojvodine na osnutku Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ tijekom 2001. i 2002. Uz angažman tadašnjih zastupnika hrvatske nacionalnosti, prije svega Kalmana Kuntića i Stipana Stipića, on je organizirao sve poslove koji su bili potrebni da Skupština AP Vojvodine, na sjednici održanoj 8. svibnja 2002., donese »Odluku o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove ’Hrvatska riječ’«, čime su se stekli prvi valjani formalno-pravni uvjeti za daljnji konkretni rad na osnivanju, u smislu izrade konstitutivnih pravnih akata i poduzimanju radnji neophodnih za njezino registriranje.
S druge strane, Đorđe Subotić je jedna od rijetkih javnih ličnosti koja je kontinuirano govorila o protjerivanju Hrvata iz Vojvodine, napose iz Srijema. Aktivno uključen u mirovni pokret 1990-ih, Đorđe Subotić je neposredno mogao vidjeti što se s Hrvatima tih godina događalo u srijemskim mjestima, dizao je glas protiv toga, angažirao se na sprječavanju istoga… I sve do svoje smrti, gotovo je jedini bio u Vojvodini koji je u svojim javnim nastupima kontinuirano ukazivao na ono što se događalo u svezi s tzv. »hrtkovačkim sindromom«, riskirajući tako da bude ne samo javno negativno obilježen nego i da se suoči s ozbiljnim prijetnjama po vlastitu sigurnost.
Cijeneći njegovu angažiranost za dobro Hrvata u Vojvodini, Hrvatsko nacionalno vijeće dodijelilo je 2015. godine Đorđu Subotiću priznanje Ban Josip Jelačić za društveni rad i doprinos razvoju hrvatske zajednice. Njegovom smrću, Hrvati u Vojvodini izgubili su velikog prijatelja, podupiratelja, te zaštitnika i odvjetnika u najtežim vremenima.
Tomislav Žigmanov, predsjednik prvog Privremenog upravnog odbora NIU Hrvatska riječ