Javni poziv za priznanje Đorđe Natošević

NOVI SAD – Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresiranim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, odgojiteljima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i pedagozima i psiholozima u ovim ustanovama sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, za izuzetne rezultate postignute u odgojno-obrazovnom radu – Priznanje Đorđe Natošević, koje se dodjeljuje za rezultate postignute u 2018. godini.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja imaju pravne i fizičke osobe.
Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi s obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz prijedlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se poslije odlučivanja o dodjeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagatelju.
Odluku o dodjeli pokrajinskog priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja.

Podnositelji prijedloga obvezno dostavljaju sljedeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1. Formular – prijedlog za dodjelu pokrajinskog priznanja u području obrazovanja – Priznanje Đorđe Natošević, koje se dodjeljuje za izuzetne rezultate postignute u odgojno-obrazovnom radu – preuzima se sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. Preslika osobne iskaznice, odnosno očitana osobna iskaznica za kandidata koji je fizička osoba, odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, kao dokaz da je kandidat s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3. preslika potvrde o poreznom identifikacijskom broju – PIB-u – za pravne osobe,
4. dokaz o postignutim rezultatima u području obrazovanja u 2018.
5. profesionalni životopis i
6. preslike NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
Rok i način dostave prijedloga: Javni Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ĐORĐE NATOŠEVIĆ traje 30 dana, odnosno do 7. listopada 2019. godine. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno s naznakom »Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ĐORĐE NATOŠEVIĆ«, Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Pokrajinsko priznanje u području obrazovanja – ĐORĐE NATOŠEVIĆ, dodjeljuje se 25. studenog 2019. godine.
Pokrajinsko priznanje dodjeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, preko telefona 021/487-40-35; 021/487-40-33 ili putem elektroničke pošte: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs ili gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs.