Konstituiran Upravni odbor Fondacije Cro-Fond

SUBOTICA – Hrvatsko nacionalno vijeće je na svojoj nedavnoj sjednici osnovalo Fondaciju Cro-Fond s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje programskih aktivnosti i projekata Hrvata u Srbiji u područjima obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma. Na istoj je sjednici imenovan i Upravni odbor Fondacije, a konstituirajuća sjednica toga tijela održana je u utorak, 9. srpnja, u Subotici, u sjedištu HNV-a. Sjednici je nazočilo svih petero članova Upravnog odbora: Mirko Ostrogonac iz Žednika (predsjednik), Branko Horvat iz Tavankuta, Svetislav Milanković iz Subotice, Katica Naglić iz Surčina i Ivan Majić iz Odžaka. Na sjednici je usvojen Statut Fondacije, te je odlučeno da se za upravitelja Fondacije osnivaču predloži Lazar Cvijin iz Subotice. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabran je Ivan Majić.
»Osnutak Cro-Fonda treba osigurati bolje funkcioniranje HNV-a u segmentu koji se tiče projektih aktivnosti, da se u tom smislu rastereti tekući financijski plan Vijeća. Ovo praksu smo preuzeli od drugih nacionalnih manjina koje već više godina koriste institut fondacije, a što nam postojeći Zakon o zadužbinama i fondacijama u Srbiji omogućuje. Nadamo se da će potrebe za ovakvim fondom biti u budućnosti i više jer očekujemo jače financijsko podupiranje za projekte koji su pred nama, poput Obrazovno-odgojnog centra i Hrvatske kuće u Subotici. Financijsku potporu za projekte očekujemo i iz Srbije i iz Hrvatske«, izjavio je nakon sjednice predsjednik UO Fondacije Cro-Fond Mirko Ostrogonac.