Natječaj za korištenje znaka »Najbolje iz Vojvodine«

Pokrajinsko tajništvo za privredu i turizam raspisalo je natječaj za sticanje prava korištenja znaka “Najbolje iz Vojvodine”. Natječaj je objavljen u dnevnim novinama, na web stranici Tajništva i mobilnoj aplikaciji, a zainteresirani svoje prijave mogu dostaviti dp 12. rujna 2023. godine.

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe, poduzetnici, fizičke osobe i organizacije, odnosno organizatori programa i manifestacija koje imaju sjedište, odnosno prebivalište na području AP Vojvodine.

Za pravo korištenja znaka određeni proizvod treba se razlikovati po načinu proizvodnje, kakvoći, kemijskom sastavu, fizikalnim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korištenim sirovinama i sastojcima ili, s druge strane, po nekom drugom svojstvu, kao i ako je proizveden od osnovne sirovine koja je porijeklom iz Vojvodine. Pružatelji usluga imaju pravo sudjelovati za određenu uslugu koja se kvalitetom i karakteristikama razlikuje od ostalih usluga iste kategorije. Organizatori manifestacija ili programa imaju pravo sudjelovanja na Natječaju za manifestaciju ili program koji je prepoznatljiv po svojoj originalnosti, ciljevima, kao i rezultatima u područjima djelovanja i sadržaja, te da se održava na području Vojvodine.

Projekt: Cronline news

Pokrovitelj: Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama