Novi članovi Savjeta Vlade za Hrvate izvan RH

Na prijedlog Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske imenovala je nove članove Savjeta Vlade Republike Hrvatske izvan domovine na idući mandat od 4 godine. Članovi Savjeta Vlade iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske, su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unaprjeđenju odnosa s hrvatskom domovinom. Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet Vlade predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, na mandat od četiri godine. Članove Savjet Vlade, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Iz Republike Srbije, u Savjet su imenovani Jasna Vojnić, Tomislav Žigmanov i Darko Vuković.

Foto: SDUHIRH / HRT