Novi poziv za projekte Hrvata izvan RH

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Hrvatske s Hrvatima izvan domovine, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.
Prijava projekata, odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijava je do 4. studenoga. Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na internetskoj stranici Ureda www.hrvatiizvanrh.gov.hr, u segmentu Natječaji. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr.