Novi projekt prekogranične suradnje

VUKOVAR – Čelnici Vukovara i Razvojne agencije Vukovar predstavili su novi projekt koji će biti realiziran iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020, objavio je Glas Slavonije.
Riječ je o projektu naziva Panona net model upravljanja destinacijom (Panona net destination management model), koji se temelji na raznovrsnosti turističke ponude. Nositelj je Udruga za kreativni razvoj SLAP iz Osijeka, a partneri su Grad Vukovar, Općina Velika, Otvoreni univerzitet Subotica te Fond turistički klaster mikroregije Subotica – Palić, s tim da će Vukovar razvijati urbani, Subotica ruralni, a Velika ekološki turizam.
Direktorica Razvojne agencije Vukovar (VURA) Vedrana Žilić naglasila je kako cikloturizam bilježi kontinuirani rast na našem području.
»Na tragu naša dva festivala – Vukovar film festivala i VukovArta – nastavit ćemo razvoj urbanog turizma. Kroz ovaj ćemo projekt mapirati šetnicu od Luke Vukovar do Dvorca Eltz, tako da će to biti šetnica svih pobjednika Vukovar film festivala, pa će cikloturisti koje zanima ta vrsta sadržaja možda upravo zbog toga i doći na festival, prošetati šetnicom i upoznati se i s drugim sadržajima«, rekla je Žilić.
Dodala je kako će odobrenim europskim sredstvima aktivno raditi na promociji VukovArta i cjelokupne turističke ponude u inozemstvu, posebice u Njemačkoj i Austriji, što je dobar način da se za grad na Dunavu čuje daleko i da turisti odaberu baš Vukovar za posjet na ruti EuroVelo 6.
Gradonačelnik Ivan Penava izrazio je zadovoljstvo što su Grad i VURA uspješno realizirali još jednu suradnju i osigurali gotovo 850 tisuća kuna za razvoj turističkih programa.
»Nastavljamo rad na projektima započetim prije četiri godine, a tiču se urbanog turizma, odnosno 3D slika kojima su oslikana pročelja zgrada na području grada. S našim partnerima pričamo komplementarnu priču u kojoj svatko razvija jedan segment turizma«, poručio je Penava.
Naglasio je kako Vukovar razvija urbani turizam, koji je u značajnom porastu, te će ga ovim projektom dodatno marketinški promovirati kako bi privukli što više cikloturista.
Ukupna vrijednost projekta, koji će trajati do polovice srpnja 2021. godine, iznosi nešto više od 4,7 milijuna kuna, od čega se 837.712 kuna odnosi na programe u Vukovaru, a svi su partneri suglasni kako je ovo iznimna prilika za promociju turističkih potencijala sredstvima osiguranim u EU fondovima.