Obavijest o promjeni cijene za toplinsku energiju

Obavještavaju se kupci toplinske energije da je Nadzorni odbor JKP Subotička toplana donio Odluku o cijenama za toplinsku energiju dana 4. 8. 2023. godine, na koju je Gradsko vijeće grada Subotice dalo suglasnost 30. 8. 2023. godine.

Nova cijena za tarifnu grupu »STAMBENI PROSTOR« za tarifni element »ENERGIJA« iznosi 6,67 RSD/kWh, dok nova cijena za tarifni element »POVRŠINA« iznosi 35,90 RSD/m2.

Nova cijena za tarifnu grupu »POSLOVNI PROSTOR« za tarifni element »ENERGIJA« iznosi 8,34 RSD/kWh, dok nova cijena za tarifni element »INSTALIRANA SNAGA« iznosi 324,14 RSD/kW.

Na sve cijene se obračunava PDV od 10%.

Nove cijene toplinske energije će se primjenjivati počevši od 1. 10. 2023. godine.