Objavljen 14. svezak Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Iz tiska je izašao 14. svezak Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. U ovome svesku, koji obuhvaća završni dio slova K (Ku – Kv) – od kulturnoga djelatnika Martina Kubatova pa do članka kvas, na 100 stranica 43 autora napisalo je ukupno 101 prilog, koje prati 5 uputnica i 46 ilustracija. Na koncu sveska, objavljeno je još 11 članaka, uz 4 ilustracije i 1 uputnicu, kojima se dopunjuju raniji svesci, priopćili su iz Hrvatskog akademskog društva koje je nakladnik Leksikona.
»U ovome svesku obrađeno je više životopisa značajnih osoba iz prošlosti i sadašnjosti bačkih Hrvata. Najviše je priloga o znamenitim i uspješnim osobama iz subotičke porodice Kujundžić – svećenicima, redovnicama i redovnicima, umjetnicima, sportašima, kulturnim i društvenih djelatnicima, pravnicima, odvjetnicima i sucima – ukupno 40. Osim njih leksikon sadržava i članke o osam članova porodice Kuntić, a veliki je i broj priloga o nekadašnjim i sadašnjim hrvatskim udrugama i institucijama (Kultura iz Berega, Kulturni centar bačkih Hrvata iz Baje, KPZH Šokadija iz Sonte, KUDH Bodrog iz Monoštora), poslijeratnim socijalističkim kulturno-umjetničkim društvima koja su djelovala u hrvatskim naseljima te suvremenim hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima iz madžarskoga dijela Bačke. Obrađeni su i toponimi (Kumbaja, Kupusina), glasila (međuratno povremeno glasilo Kultura i suvremeni list za mlade Kužiš?!), opće natuknice (kultura, kulturna autonomija), jedan broj etnografskih pojmova (kulača, kunina, kurđup/kurđuk) itd. Dopune sadržavaju 11 životopisa, najviše sportaša.
Potporu izlasku ovoga sveska Leksikona pružili su Ministarstvo kulture i informiranja Repubike Srbije, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine –nacionalne zajednice, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Grad Subotica, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i JKP Suboticaplin.
Svezak je tiskao subotički Printex u nakladi od 500 primjeraka, a može se kupiti u subotičkim knjižarama ili pribaviti izravno od nakladnika, a elektroničko izdanje u pdf formatu može se preuzeti s internetske stranice Hrvatskog akademskog društva (www.had.org.rs).