Održan dvodnevni seminar za medije na jezicima nacionalnih manjina

U Novom Sadu je protekla dva dana održan dvodnevni seminar »Akademija za medijski menadžment_MediaTalks 2023.«, koji je okupio novinare, urednike i direktore medija na jezicima manjina. Na ovom seminaru sudelovala je i NIU »Hrvatska riječ«.

Prvog dana sudionici su imali priliku upoznati se s ključnim temama koje oblikuju suvremeno novinarstvo i medijski sektor.
Drugi dan seminara bio je posvećen uređivačkoj analitici i marketinškim aspektima medijskog poslovanja.

Projekt provodi Udruga Centar za razvoj manjinskih i  lokalnih medija »MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER« (MLMDC) iz Novog Sada.

Projekat »Media Management Academy_MediaTalks 2023.« podržali su Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije Republike Srbije i Uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Foto: MLMDC