Održan sastanak vodstva i članova HPD-a Bela Gabrić

Na sastanku Hrvatskog prosvjetnog društva Bela Gabrić iz Subotice, održanom 27. listopada, razmotrene su zamolbe roditelja i učenika, te je Upravni odbor Udruge donio odluku o sufinanciranju prijevoza učenika na temelju pojedinačnih zamolbi i sufinanciranjem srednjoškolskih karata. Ovaj projekt se realizira u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem, a sredstva su osigurana putem natječaja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Također, Upravni odbor je donio odluku da se za 26 djece isplati materijalna potpora/stipendija, a što znači da će 16 obitelji dobiti ovu vrstu potpore. Sredstva su također osigurana putem natječaja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Visina materijalne potpore/stipendije iznosi 12.000 dinara po učeniku i dogovoreno je da će se ona isplatiti u dva dijela u studenom 2020. i u travnju 2021.
Roditelji uskoro mogu očekivati obavijest koje sve dokumente trebaju pribaviti i podnijeti kako bi se načinio ugovor i stvorili uvjeti za isplatu. Ovim povodom na sastanku Udruge dogovoreno je da se upriliči svečani prijem roditelja i djece te potpisivanje ugovora.
HPD Bela Gabrić je osnovana radi skrbi o obrazovnim i drugim potrebama djece, učenika, roditelja i prosvjetnih djelatnika pripadnika hrvatske zajednice u Srbiji.