Pola godine rada novog saziva HNV-a

SUBOTICA – Govoreći o radu HNV-a u proteklih pola godine, predsjednica HNV-a Jasna Vojnić je istaknula kadrovsko snaženje Vijeća, obilazak svih udruga koje u svom nazivu imaju hrvatski predznak ili u svom djelovanju imaju za cilj njegovanje hrvatske kulture i baštine i naglasila kako će vodstvo Vijeća obići i sve gradonačelnike i predsjednike općina gdje žive Hrvati u značajnijem broju kako bi predstavili rad Vijeća i porazgovarali o aktualnim pitanja s mjesnim Hrvatima u cilju nalaženja zajedničke mogućnosti djelovanja* Jedan od strateških ciljeva Vijeća je formiranje područnih ureda rekla je Vojnić i najavila da uskoro treba početi rekonstrukcija i stavljanje u funkciju spomen-doma bana Jelačića u Petrovardinu* HNV je proteklog mjeseca osnovao i fondaciju Cro-fond, koja će biti nositeljica financiranja razvojnih programa naše zajednice* U novu školsku godinu za sada upisano 37 prvaša u osnovne i 51 učenik u srednje škole na cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku

»Od početka rada 4. saziva HNV-a, budući da smo saziv kontinuiteta, zadržali smo sve ono što je dobro urađeno u proteklih 16 godina, ali smo animiranjem novih raspoloživih resursa unutar zajednice i potencijala načinili puno novih i velikih iskoraka. Učinjenim smo zadovoljni, no svjesni smo da je još puno posla pred nama«, rekla je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić na konferenciji za novinare održanoj u Subotici 23. srpnja, u povodu prvih šest mjeseci rada novog saziva krovne institucije Hrvata u Srbiji.
Govoreći o radu HNV-a u proteklih pola godine, Vojnić je istaknula kadrovsko snaženje Vijeća, obilazak svih udruga koje u svom nazivu imaju hrvatski predznak ili u svom djelovanju imaju za cilj njegovanje hrvatske kulture i baštine i naglasila kako će vodstvo Vijeća obići i sve gradonačelnike i predsjednike općina gdje žive Hrvati u značajnijem broju kako bi predstavili rad Vijeća i porazgovarali o aktualnim pitanja s mjesnim Hrvatima u cilju nalaženja zajedničke mogućnosti djelovanja.

Podrućni uredi

»Čak 25 posto udruga nema nikakav prostor za rad. Vukovarsko-srijemska županija izdvojila je sredstva za kupovinu Šokačke kuće u Vajskoj, a Osječko-baranjska županija je izdvojila sredstva koja će biti raspoređena udrugama prema prioritetnim potrebama, nakon natječaja koji će već idućeg mjeseca biti raspisan«, rekla je Vojnić i istaknula kako je jedan od strateških ciljeva Vijeća formiranje područnih ureda i najavila da uskoro treba početi rekonstrukcija i stavljanje u funkciju spomen-doma bana Jelačića u Petrovaradinu.
Od rezulata rada Vojnić je navela i kako je održana edukacija za pisanje EU projekata.
»Budući da smo svjesni važnosti i budućnosti projektnog razmišljanja, HNV je proteklog mjeseca osnovao i fondaciju Cro-fond, koja će biti nositeljica financiranja razvojnih programa naše zajednice.«
Kada je u pitanju obrazovanje, Vojnić je naglasila kako je ove godine u prvi razred hrvatskih odjela u osnovnim školama upisano dvostruko više prvašića nego prošle godine, a nastavljen je i trend upisivanja gotovo dvostruko većeg broja učenika u srednje škole na hrvatskom nastavnom jeziku od broja završenih osmaša. HNV je organizirao brojne izvannastavne aktivnosti za učenike koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku, a organizirao je i pomoć i podršku budućim studentima u Hrvatskoj, od pripremne nastave do pomoći oko pribavljanja potrebne dokumentacije i smještaja u studentskim domovima. Kao jedan od izazova u predstojećem radu, Vojnić je navela nastavak projekta Hrvatskog školskog centra i završetak strategija za informiranje i službenu uporabu hrvatskoga jezika i pisma, te naglasila kako je u veljači ove godine hrvatski jezik uveden u službenu uporabu u Lemešu.

Poboljšana komunikacija s međunarodnim predstavnicima

Vojnić je govorila i o aktivnostima HNV-a u svezi pisanja kvartalnih izvješća za provedbu Akcijskog plana za manjine, kao i u javnim raspravama koje se tiču implementacije tog plana.
»Dostavljali smo izvješća o provedbi međunarodnih instrumenata, kao što je Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, održavali smo aktivnu komunikaciju sa svim institucijama koje su zadužene za pitanja manjina u Srbiji, imali smo konstruktivnu suradnju s predstavnicima civilnog sektora u Srbiji, a aktivno smo davali svoja mišljenja na većinu izvješća Europske komisije o pristupanju Srbije EU«, rekla je među ostalim Vojnić i ukazala kako je HNV u proteklom razdoblju osnažio komunikaciju i s međunarodnim predstavnicima, kao što su diplomatski predstavnici država članica Europske unije, te istaknula kako je Vijeće u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini bilo domaćin službenog posjeta Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske, kao i nogometne utakmice momčadi nacionalnih manjina iz Hrvatske i Srbije, pokazujući na taj način interes i spremnost da Vijeće bude inicijator relaksiranja srpsko-hrvatskih odnosa.
Vojnić je naglasila i kako je suradnja između HNV-a s institucijama u Hrvatskoj od konca prošle godine značajno osnažena.
Novi, 4. saziv HNV-a izabran je putem elektorskih izbora 4. prosinca 2018. godine i broji 29 vijećnika. Na konferenciji za novinare bili su nazočni i predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Lazar Cvijin, članica IO Vijeća zadužena za područje obrazovanja Margareta Uršal, član IO Vijeća zadužen za područje kulture Darko Sarić Lukendić i međunarodni tajnik HNV-a Darko Baštovanović, prema riječima Jasne Vojnić »dio tima koji je u proteklih pola godine posvećeno radio na ostvarenju programa rada koji je četvrti saziv Vijeća usvojio.«