Poslednja javna rasprava u Šokačkoj kući u Sonti

Posljednja, četvrta u nizu, Javna rasprava o Strategiji službene uporabe hrvatskog jezika i pisma u Republici Srbiji i Strategiji informiranja na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji održana je, 28. listopada, u Šokačkoj kući u Sonti.

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji pristupilo je u veljači 2020. godine izradi navedenih strategija, a proces je uključivao višemjesečno prikupljanje povijesnih podataka, faktografskih podataka i analizu istih, proučavanje različitih konteksta, ispitivanje javnog mnijenja kroz provedene upitnike te strateško planiranje. Radi se o prvim strateškim dokumentima na području informiranja i službene uporabe jezika i pisma, dvama od četiri glavnih područja djelovanja nacionalnih vijeća.
Održavanjem javnih rasprava u Subotici, Monoštoru, Petrovaradinu i Sonti rezultati strategija predstavljeni su svim subetničkim skupinama hrvatske zajednice u Republici Srbiji, a sudionici su imali prigodu dati svoje sugestije, komentare i zapažanja.
Nacrte, odnosno radne verzije, ovih strategija možete pronaći u rubrici Dokumenti / Akti HNV-a na internetskoj stranici HNV-a, a svoja zapažanja, sugestije i komentare možete poslati na sljedeću adresu elektroničke pošte: ured@hnv.org.rs.
Sredstva za izradu dviju strategija osigurao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske preko Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Srbiji.