Poziv pripadnicima manjina da se prijave za policijsku obuku

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozvalo je pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji da se prijave na natječaj za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Srijemskoj Kamenici.

»Ukoliko se nacionalni sastav pojedinih područja policijskih uprava podudara sa zastupljenošću pojedinih etničkih skupina, policija može učinkovitije i cjelovitije, u neposrednoj suradnji s građanima, obavljati poslove iz svoje nadležnosti«, navodi se u priopćenju ministarstva.

Ocjenjuje se da se time povećava povjerenje građana u policiju, »jača tolerancija, stvaraju uvjeti za lakše održavanje javnog reda i mira te značajno pridonosi otklanjanju predrasuda, diskriminacije i motiva za nepovjerenje prema policiji«.

Zainteresirani koji ispunjavaju uvjete za upis mogu se prijaviti na natječaj do 11. kolovoza u policijskim postajama u mjestu prebivališta. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe s dvojnim državljanstvom.

Uvjeti natječja objavljeni su na internetskoj stranici www.mup.gov.rs i na internetskoj stranici Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.