Predavanje o kulturnoj baštini bačkih Hrvata Šokaca

Predavanje o kulturnoj baštini bačkih Hrvata Šokaca bit će održano u petak, 22. rujna, u Šokačkoj kući u Sonti. Predavač je prof. dr. Vladimir Stojanović, šef Katedre za geoekologiju Departmana za geografi ju, turizam i hotelijerstvo PMF-a u Novom Sadu. Početak je u 17 sati. Vladimir Stojanović vodi projekt  »Uloga kulturnog naslijeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcije Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunava«koji je dobio i potporu Pokrajinskog tajništva za visoko obrazovanje i znanstvenoistraživački rad.

Područje od Berega do Bača bit će obuhvaćeno ovim znanstvenim istraživanjem. »To je jedan specifičan krajobraz kome u značajnoj mjeri svoju osobnost daje šokačka zajednica. Ovo je takav tip krajobraza koji se u stručnim tipologijama prepoznaje po tome što mu identitet daju ljudi sa svojim društvenim i kulturnim životom«, kazao je Stojanović za »Hrvatsku riječ«.

»Šokačka zajednica sa svojim naslijeđem nije izolovani otok već da ona ostvaruje brojne konekcije s ostalim zajednicama na ovom prostoru, i to stoljećima unatrag, onda smo detaljnije opisali karakter čitave ove regije. Zaista je i više nego izvjesno da na prostoru bačkog Podunavlja imamo jedan izuzetan prirodni i kulturni diverzitet koji jednostavno mami i koji bi trebao zainteresirati istraživače različitih profila«, kazao je Stojanović.