Predjsednica HNV na Komitetu za jednakost i nediskriminaciju Vijeća Europe

NOVI SAD – Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić sudjelovala je u radu Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Vijeća Europe, koji je 6. lipnja zasjedao u sjedištu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novome Sadu. Na sastanku su prezentirani primjeri i razmijenjena iskustva u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Vojvodini.
Jasna Vojnić jedina je uz predstavnika mađarske manjine imala izlaganje, na temu »Zaštita manjina u AP Vojvodini – dobre prakse i naučene lekcije«. Ukazala je da Vojvodina predstavlja regiju u kojoj od cjelokupnoga broja pripadnika hrvatske zajednice u Republici Srbiji živi najveći broj hrvatskoga naroda.
»Važno je naglasiti da je pokrajinska administracija razvijala odgovarajuće politike multikulturalizma i da je na pokrajinskoj razini daleko bolje riješeno unaprjeđivanje manjinskih prava u četiri ključna područja. Sama administracija Vojvodine svakako je ustrojena tako da odgovara multietničkome karakteru Pokrajine, što se očituje i postojanjem samoga tajništva koje u svom djelokrugu rada ima i nacionalne manjine, što recimo na razini Republike nije slučaj jer je ministarstvo za ljudska i manjinska prava ukinuto«, navela je Vojnić među ostalim.
Dodala je da su Srbija, pa tako i Vojvodina, nastojali u procesu demokratizacije osigurati manjinama boljitak njihovog položaja, ali položaj hrvatske manjine unaprjeđivan je najviše zbog zalaganja njegovih krovnih institucija.
»Hrvati se danas suočavaju s čitavim nizom zapreka kao što su nesudjelovanje u procesu donošenja odluka, neintegracija u društveni i politički sustav, društvena marginalizacija i na žalost visoka etnička distanca«, istaknula je Jasna Vojnić.
Dodala je kako bi se položaj zajednice znatno popravio kada bi Pokrajina potaknula njihovo uključivanje u institucije razmjerno njihovu broju u Vojvodini, kada bi se zaustavio trend brisanja ulica s imenima hrvatskih velikana, te pristupilo izradi popisa nematerijalne hrvatske kulturne baštine.
Poslije uvodnog dijela zasjedanja Jasna Vojnić razgovarala je s predsjednikom Odbora i hrvatskim zastupnikom u Saboru Goranom Beusom Richemberghom.