Predstavljanje CD-a sa glazbom Franje Štefanovića

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić organizira predstavljanje nosača zvuka (CD-a) izabranih svjetovnih i duhovnih skladbi autora Franje Štefanovića (1879.-1924.), plodnoga petrovaradinskoga skadatelja i orguljaša. Predstavljanje će biti upriličeno u subotu, 7. prosinca u Petrovaradinu. Prije predstavljanja, svečano će biti otkriven obnovljeni nadgrobni spomenik na grobu Franje Štefanovića, na Staromajurskom groblju u Petrovaradinu u 16 sati. Uslijedit će predstavljanje CD-a u kongresnoj dvorani hotela Leopold I na Petrovardinskoj tvrđavi u 17 sati. CD će predstaviti Marija Adamov, muzikologinja i glazbena kritičarka i Petar Pifat, orguljaš i predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Jelačić.