Prekogranična suradnja – udruga Bela Gabrić

Za udrugu Bela Gabrić  ovo je također druga godina da koristi sredstva prekogranične suradnje iz Programa Hrvatska-Srbije, a novac će biti utrošen za udžbnike za učenike koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. » HDPU Bela Gabrić i skrbi o učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku, da im osiguramo što bolje uvjete za kvalitetnu nastavu i svi naši projekti usmjereni su na to. Besplatni udžbenici naravno da puno znače i roditeljima i djeci« Marina Ivanković Radaković. Kroz ovaj projekt bit će osigurani  svi potrebni udžbenici i radne bilježnice za 50 predškolaca i 250 učenika koji pohađaju osnovnu školu na hrvatskom jeziku, kao i za 100 učenika koji pohađaju Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture diljem Vojvodine.

Partner udruzi Bela Gabrić je  Grad Ilok. »Prošlogodišnja suradnja prošla je jako dobro. Kroz ove projekte vidjeli smo mogućnost da pomognemo učenicima u nastavi na hrvatskom jeziku. Što se tiče Grada Iloka mi smo se ove godine odlučili za nešto drugačiji program. Bit ćemo više koncentrirani na djecu. Pripremamo Iločki dječiji mozaik, što je ustvari radijska emisija na Radio Iloku gdje će sudjelovati djeca i iz Subotice koja će biti u ulozi voditelja radijske emislije s temama kulture, tradicije, običaja na području Iloka i Subotice / Vojvodine. Planiramo dječji festival na koji će doći i učenici iz Subotice. Festival će biti osmišljen tako da djecu podsjetimo na neke stare dječje igre, kao što su skakanje u vreći, povlačenje užeta, te igra poput čovječe ne ljuti se, ali s iločkim znamenitostima. Preko projekta će se izraditi 75 komada društvene igre, kulturno-edukativno-povijesnog sadržaja na temu povijesnih činjanica o gradu Iloku od kojih će se po jedan primjerak pokloniti hrvatskim školama u Vojvodini «, kaže Marijana Jukić, koja je ugovor potpisala u ime Grada Iloka.