Prekogranična suradnja

Kroz projekt prekogranične suradnje »PLA-PET 2022« kojeg financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, u kojem kao partneri sudjeluju rimokatolička župa sv. Jakova iz Plavne i grkokatolička župa Pokrova presv. Bogorodice iz Petrovaca, u sklopu druge projektne aktivnosti: studijskog putovanja s ciljem međusobnog upoznavanja i povezivanja, gosti iz Bačke su u subotu 15. listopada posjetili Vukovar i Petrovce.

Putovanje je započeto misnim slavljem, a putnicima iz Bačke se pridružio i grkokatolički svećenik Vladimir Sedlak župnik u župi Pokrova presvete Bogorodice iz Petrovca.

Obišli su Vukovar, Vukovarski vodotoranj, Memorijalno groblje, franjevački samostan i crkvu sv. Filipa i Jakova. Sljedeća destinacija bila je Pertrovac u općini Bogdanovci, gdje su se u spomenutoj crkvi upoznali s poviješću kako crkve, tako i samoga mjesta.

Po povratku u Plavnu, plavanjci su imali samo riječi hvale, a napose su zahvalni vlč. Vladimiru Sedlaku i župniku vlč. dr. Marinku Stantiću.