Priprema se novi Akcijski plan za nacionalne manjine

Prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu Prijedloga Akcijskog plana (AP) za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 20. prosinca 2021. godine u Palači Srbija. Radnom grupom rukovodit će ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić a čine je predstavnici institucija, nacionalnih vijeća nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva.
U postupku pripreme Prijedloga potporu pruža Ured Vijeća Europe u Beogradu. Akcijski plan će biti baziran, među ostalim, na Izvještaju o napretku u procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji, preporukama iz Četvrtog mišljenja Savjetodavnog komiteta kao i zaključcima i preporukama iz Ex-post analize.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić je jedna od šest predstavnika nacionalnih manjina u ovome tijelu uz predstavnike mađarske, bošnjačke, slovačke, bunjevačke i makedonske zajednice.