Pripreme za manifestaciju Srijemci Srijemu

Snimanje video materijala za potrebe ovogodišnje manifestacije Srijemci Srijemu nastavljeno je 20. studenoga posjetom Hrvatskoj čitaonici Fischer u Surčinu. Članovi ove udruge tom su prigodom predstavili svoje aktivnosti.
Podsjetimo, manifestacija Srijemci Srijemu, kao i Šokci i baština, ove će godine, zbog epidemiološke situacije, biti održana u novom, virtualnom formatu, kao video prezentacija rada sudjelujućih udruga.
Nositelji projekta su Hrvatsko nacionalno vijeće i Cro-fond, a potporu njegovoj realizaciji daju Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU Hrvatska riječ.