Proglas jubilarne godine

Župna crkva sv. Roka u Subotici, sljedeće godine slavit će 125 godina od završetka gradnje i blagoslova crkve. Tim povodom je 26. studenoga, na svetoj misi o obljetnici posvete crkve, župnik mons. dr. Andrija Anišić pročitao proglas početka jubilarne godine, te najavio kako će sva događanja u ovoj župi tijekom naredne godine biti u znaku ovoga jubileja. Jubilarna godina trajat će sve do 26. rujna 2021. godine.
»Župa sv. Roka osnovana je dekretom Kaločko-bačkog nadbiskupa Petra Klobušickog 6. travnja 1841. godine. Iste godine je na Beogradskom putu kupljena privatna kuća koja preuređena u bogoštovni prostor, te je blagoslovljena 28. svibnja 1841. godine. Broj vjernika župe je bio velik i ova mala crkva nije bila dovoljna za sve. S planovima za gradnju nove crkve krenulo se tek 1883. godine kada je gradski Senat odlučio osnovati fond za gradnju nove crkve sv. Roka i susjednu župnu crkvu sv. Jurja. Radovi su započeli tek u studenome 1894. godine. Nova neogotička crkva blagoslovljena je 20. prosinca 1896. godine, a blagoslovio ju je tadašnji župnik Mátyás Mokossay. Crkva je posvećena 26. studenoga 1972. godine kada je podignut pokoncilski oltar, a samu posvetu je obavio tadašnji subotički biskup Matiša Zvekanović«, rekao je između ostaloga u propovijedi župni vikar vlč. Dražen Skenderović.

Foto: Grafičko rješenje jubilejskog plakata-banera – župljanin Petar Gaković.