Prva pokrajinska prosvjetna inspektorica

Nakon 19 godina obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, uspješno je riješen još jedan od velikih izazova – pri Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice otvoreno je novo radno mjesto savjetnika – pokrajinskog prosvjetnog inspektora. Slijedeći proceduru javnog natječaja za popunjavanje izvršiteljskog radnog mjesta, diplomirana pravnica Jelena Kujundžić iz Subotice postala je nova prosvjetna inspektorica. Osiguravanje ovakvog instituta te zapošljavanje pripadnice hrvatske nacionalne manjine u Srbiji predstavljaju značajan korak k unaprjeđenju i zaštiti obrazovanja na hrvatskom jeziku, objavio je HNV.
»Inspekcijski nadzor u prosvjeti jest i mora biti u službi unaprjeđenja kvalitete obrazovanja. Osim kontroliranja zakonitosti rada ustanova i odgovornih osoba, kako preventivnim tako i represivnim mjerama, štitit ćemo interese djeteta, učenika i uposlenih u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i obveza«, komentira Kujundžić.
»Hrvatsko nacionalno vijeće više od deset godina ističe potrebu za cjelovitom izgradnjom obrazovanja na hrvatskom jeziku u institucionalnom smislu. S prosvjetnim inspektorom cijeli je sustav obrazovanja dodatno osnažen te je osiguran preduvjet stalnog unaprjeđenja kvalitete nastave na hrvatskom jeziku. U proteklim dvjema godinama, od kada sam na čelu HNV-a, u svim razgovorima s predstavnicima republičkih i pokrajinskih tijela vlasti zajedno s Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini inzistirali smo i na rješavaju ovoga pitanja, a obećanje koje smo dobili u razgovorima s predsjednikom Pokrajinske Vlade Igorom Mirovićem, ove godine, urodilo je uspjehom. Nadležno pokrajinsko tajništvo raspisalo je natječaj, naš kandidat je ispunio uvjete te je primljen. Čvrsto vjerujem da će nastava na hrvatskom jeziku od sada biti još kvalitetnija i da ćemo i preostale izazove u dijelu inspekcijskih poslova uspješno razriješiti. Tu prije svega mislim na Grad Suboticu«, izjavila je predsjednica HNV-a Jasna Vojnić.
Izbor prosvjetnog inspektora za obrazovanje na hrvatskom jeziku u AP Vojvodini pozdravio je i DSHV.
»Zahvalni smo na proaktivnom odnosu Pokrajinske Vlade i pripadajućeg tajništva, a vjerujemo da će i druge razine vlasti slijediti ovaj primjer, budući da ovime nisu iscrpljene sve potrebe koje postoje za institucionalno zaokruživanje obrazovanja na hrvatskom jeziku! Naglasit ću još kako je i ovo postignuće posljedica zajedničkog i sinkronog djelovanja HNV-a i DSHV-a u ostvarivanju definiranih ciljeva«, izjavio je predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov.

Foto: HNV