Seminar HUN Cro news o manjinskim medijima danas i sutra

Hrvatska udruga novinara Cro-news organizira seminar pod nazivom Manjinski mediji – danas i sutra, o unaprjeđenju profesionalnih standarda manjinskih medija, koji će biti održan u ponedjeljak, 9. prosinca, u prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća, Preradovićeva 13, Subotica.
Primarni cilj seminara, koji počinje u 17 sati, je analiziranje trenutnog stanja medija i informiranja u Srbiji, definiranje smjernica za razvoj medija, a samim tim i njihove potencijalne refleksije na manjinske medije.
O informiranju i medijskoj sceni u Srbiji – stanju i perspektivama govorit će prof. dr. Dubravka Valić Nedeljković, o informiranju na manjinskim jezicima Kalman Kuntić, analizu i komentar na Nacrt strategije razvoja sistema javnog informiranja u RS dat će Emil Lulić, dok će pravnu regulativu i izvore financiranja obraditi Branimir Kuntić i Miroslav Keveždi
17:20 – 17:40 Kalman Kuntić – informiranje na manjinskim jezicima
17:40 – 18:00 Emil Lulić – analiza i komentar na
18:00 – 18:20 Pauza za kavu

PRAVNA REGULATIVA I IZVORI FINANCIRANJA U OBLASTI INFORMIRANJA
18:20 – 18:35 Branimir Kuntić – pravna regulativa u oblasti informiranja
18:35 – 18:50 Miroslav Keveždi – izvori financiranja medija
18:50 – 19:20 Rasprava i zaključci

Seminar se organizira uz potporu Ministarstva kulture i informiranja Republike Srbije i Hrvatskog nacionalnog vijeća.