Skenirajte QR kod i instalirajte aplikaciju Hrvatske riječi!

Aplikacija Hrvatska riječi dostupna je na Google Play store-u. Da bi vam olakšali pristup našoj aplikaciji, od ovog broja u svakom narednom broju, možete naći u impressumu naš QR kod koji vas vrlo lako vodi do stranice za skidanje naše aplikacije na vaše uređaje. Skrenirajte, instalirajte i uživajte u olakšanom pristupu sadržaju koji za vas stvara Hrvatska riječ!
QR kod (engl. QR code) je matrični kod (ili dvodimenzionalni bar-kod) kreiran 1994. godine. Stvorila ga je japanska korporacija Denso-Wave. „QR“ je akronim od Quick Response (brz odziv), pošto je tvorac namjeravao da se sadržina izuzetno brzo dekodira skeniranjem.
Iako su se prvenstveno koristili u auto industriji, QR kodovi se danas koriste u mnogo širem kontekstu, QR kodovi koji pohranjuju internet adrese mogu se pojaviti u časopisima, na natpisima, autobusima, posjetnicama, kao i na bilo kojem objektu o kojem bi korisnik mogao zatrebati informacije. Korisnici koji imaju mobitel s kamerom i instaliran odgovarajući softver mogu skenirati sliku QR koda, čime će se uključiti internetski preglednik koji će Vas odvesti kao korisnika na ugrađeni URL iliti internetsku adresu. Ovaj čin povezivanja s fizičkim objektima poznat je kao hiperveza fizičkog svijeta. Korisnici također mogu kreirati i ispisivati vlastite QR kodove za druge da ih skeniraju i koriste posjetom jednoj od nekoliko besplatnih stranica za generiranje QR kodova. On se sastoji, ovisno o veličini QR koda, od 400 do 1000 brojeva i od 250 do 600 slova. Više nego dovoljno za informacije koje korisnika vode na dalju internetsku adresu.