Tamburica fest

PETROVARADIN – Subotički tamburaški orkestar je ove godine učestvovao na dvanaestom Tamburica festu u Novom Sadu. Na prostoru Petrovaradinske tvrđave je 22 juna održan koncert velikih tamburaških orkestara. Nastupila su 4 orkestra, po jedan iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. U ovoj konkurenciji Subotički tamburaški orkestar je osvojio prvo mesto i statuetu poznatog tornja sa Petrovaradinske tvrđave. Ovog puta orkestar se predstavio sa kompozicicijama: Karmenčita iz klasičnog repertoara, Mesečevom sonatom Glena Milera iz džez repertoara i Malo Bunjevačko kolo iz tradicionalnog repertoara. Ova značajna nagrada je razveselila sve članove orkestra.